Výstavy

Kamil Lhoták považoval pravidelné vystavování svých prací za svou stavovskou povinnost. Proto se během jeho života uskutečnilo velké množství jak jeho autorských výstav, tak ještě mnohem větší počet výstav společných s dalšími autory. Zde uvedený výčet shrnuje jeho zásadní autorské výstavy a vybrané významné výstavy, uskutečněné po jeho smrti.

(Zpracováno s použitím publikace L. Šteffek: Kamil Lhoták - Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby)

 

Seznam autorských výstav Kamila Lhotáka 

1942/04/16 - 1942/05/03  Kamil Lhoták: Výstava nových obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1944/03/07 - 1944/03/28  Kamil Lhoták: Výstava obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1946/03/07 - 1946/04/02  Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika, Pošova galerie, Praha

1948/02/24 - 1948/03/14  Kamil Lhoták: Oleje z let 1945 - 1948, Topičův salon, Praha  

1949/01 - 1949/02           Kamil Lhoták: Grafika z let 1944-1949, Galerie Hollar, Praha  

1951/01 - 1951/02           Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha  

1953/04                           Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha 

1955/11/04                       Kamil Lhoták: Ilustrace a kresby, Galerie Hollar, Praha  

1957/01/04 - 1957/01/31   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956, Galerie Československý spisovatel, Praha  

1957/02/06 - 1957/03/10   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956, Dům umění města Brna, Brno  

1957/04/26 - 1957/05/19   Kamil Lhoták: Portréty, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1958/04/04 - 1958/04/23   Deníky Kamila Lhotáka, Galerie Hollar, Praha 

1959/01/06 - 1959/01/27   Krajiny Kamila Lhotáka z let 1955-1958, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha

1962 - 1962/04/26            Kamil Lhoták: Nové obrazy, Galerie Fronta, Praha 

1963/06/09 - 1963/06/25  Kamil Lhoták: Akvarely, kresby z let 1944-1963, Jednotný závodní klub ROH, výstavní síň, Ústí nad Orlicí

1964/04/06 - 1964/04/29  Kamil Lhoták: Nové obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha 

1965/04/09 - 1965/05/02  Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Hollar, Praha 

1966/04                           Kamil Lhoták: Grafika, Krajská galerie, Hradec Králové  

1966/10/20 - 1966/11/13 Kamil Lhoták, Galerie Československý spisovatel, Praha 

1967/10                           Kamil Lhoták: Graphik, Aquarelle, Zeichnungen, Tschechoslowakisches Kulturzentrum Berlin

1968/03/20 -                    Kamil Lhoták: Malé obrazy 1964-1968, Galerie na Karlově náměstí, Praha 

1969                                Kamil Lhotak - Graphik, Stadthalle Freiburg im Breisgau

1969/09/28 - 1969/10/19  Kamil Lhoták: Grafika, Oblastní muzeum v Písku, Písek

1970/03/04                      Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970, Galerie Hollar, Praha 

1971/04/07                      Kamil Lhoták, Divadlo hudby OKS, Olomouc  

1971/05/28 - 1971/07/04  Kamil Lhoták: Grafika a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno

1971/09/01 - 1971/10/01  Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1971/11 - 1971/12           Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie výtvarného umění, Litoměřice

1972/01 - 1972/02           Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny

1972/02 - 1972/03           Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1972/05/24 - 1972/06/21 Kamil Lhoták dětem, Galerie Albatros, Praha  

1972/10 - 1972/11           Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha 

1973/04                           Kamil Lhoták, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1973/10/02 - 1973/10/19 Kamil Lhoták: Z knižní tvorby. Ilustrace a kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha 

1974/04/03                      Kresby a akvarely Kamila Lhotáka, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1974/07/09 -                    Kamil Lhoták: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové

1975/11/13 - 1975/12/14  Kamil Lhoták: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc

1976/02/02 -                     Kamil Lhoták: Akvarely a menší obrazy, Galerie Fronta, Praha 

1977/03/30 - 1977/04/13  Kamil Lhoták: Obrazy, Galerie Zlatá ulička, Praha 

1977/07 - 1977/08/20       Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice

1977/07/08 - 1977/08       Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1977/07/14 - 1977/10/16   Kamil Lhoták: Grafika, koláž, kresba, Suchardův dům, Nová Paka

1978/02/02 - 1978/03/02   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha 

1978/04/27 - 1978/05/15   Kamil Lhoták: Grafika, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1978/04/27 - 1978/06/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc

1979/04/29 - 1979/05/13   Kamil Lhoták a Veteran Car, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)  

1979/11/14 - 1979/11/30   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha 

1980                                 Kamil Lhoták: Grafika a obrazy, Žatec

1980/05/27 - 1980/07        Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění, Zlín

1981/01/08 - 1981/02/12   Kamil Lhoták: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

1981/02/22 - 1981/03/29   Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno  

1981/09 - 1981/10             Kamil Lhoták: Grafika, Rodný dům Václava Šolce, Sobotka (Jičín)  

1982 - 1982/08                  Kamil Lhoták: Sto kreseb, obrazy, grafika, Krajská galerie výtvarného umění, Hradec Králové

1982/11/04 - 1982/11/28   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha 

1982/11/09 - 1982/12/05   Kamil Lhoták: Kresby, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha 

1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

1988/11/26 - 1988/12/31   Kamil Lhoták: Grafika, ilustrace, Knihkupectví a galerie Purkyně, Karlovy Vary

1989/11/30 - 1989/12/26   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Fronta, Praha  

 

 

Významné posmrtné výstavy 

1991/03/27 - 1991/05/05   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha 

1992/09/24 - 1992/10/14   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha  

1992/12/01 - 1993/01/03   Kamil Lhoták: Kresby, grafiky, Galerie Stará radnice, Brno 

1995/04/03 - 1995/04/30   Kamil Lhoták: Malba, kresba, grafika, Galerie Výtvarného centra Chagall, Ostrava   

1995/11/23                        Kamil Lhoták: Ukázky z tvorby, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové 

1996/08/05 - 1996/09/07   Výstava obrazů, kreseb a grafiky Kamila Lhotáka, Galerie Lazarská, Praha  

1996/09/17 - 1996/10/06   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Michael Gallery, Praha  

1997/06/02 - 1997/07/26   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň   

1997/08/07 - 1997/09/13   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Galerie M, Praha  

1997/12/02 - 1998/01/04   Svět Kamila Lhotáka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha  

2000/06/12 - 2000/07/08   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Mona Lisa, Olomouc

2000/09/07 - 2000/10/08   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Nový Svět, Praha  

2002/03/26 - 2002/05/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň

2002/12/12 - 2003/01/26  Kamil Lhoták: Mýtus, ironie a nové příběhy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice

2003/02/18 - 2003/04/06   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

2003/04/15 - 2003/06/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Dům U Jonáše, Pardubice  

2003/10/22 - 2003/11/31   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Starožitnosti Mánes, Praha  

2004/09/13 - 2004/09/24   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Atrax, Přerov

2005                                 Kamil Lhoták: Grafika a kresby, 1944–1989, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim

2005/09/08 - 2005/11/02   Kamil Lhoták: Grafika, Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall, Ostrava

2006/09/20 - 2006/10/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Galerie U Betlémské kaple, Praha  

2007/10/10 - 2007/11/24   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Galerie Koruna, Hradec Králové

2009/12 - 2010/01            Kamil Lhoták: Chlapecké sny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

2010/04/28 - 2010/06/06   Kamil Lhoták: Nostalgie letního odpoledne, Galerie Moderna, Praha  

2010/06/24 - 2010/09/26   Kamil Lhoták, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2010/12/03 - 2011/04/03   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

2011/10/11 - 2011/11/27  Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem  

2012/06/13 - 2012/09/09   Kamil Lhoták: Balony, křídla, vrtule, Galerie Moderna, Praha  

2012/06/14 - 2012/07/29   Kamil Lhoták 100, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

2013/06/26 - 2013/08/04   Kamil Lhoták: Sadař smíchu roste sám..., Galerie U Betlémské kaple, Praha  

2014/12/09 - 2015/01/30   Kamil Lhoták a kniha, Galerie Vltavín, Praha

2015/07/16 - 2015/10/18   Kamil Lhoták: Sic itur ad astra - obrazy, básně, přátelé, Museum Kampa, Praha